Лого на Европейския съюз Инициативата „Действие за Редките“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество - София“. Лого на Институт Отворено общество
Сътрудничества и партньорства

Инициативата „Действие за редките“ организира кръгла маса с представители на политическите партии, журналисти и граждански организации за обсъждане на проблемите на хората с редки болести

Инициативата „Действие за редките“ организира кръгла маса спредставители на политическите партии, журналисти и граждански организацииза обсъждане напроблемите на хората с редки болести

На 4 юни 2024 година се проведе виртуална кръгла маса – дебат по приоритетните политики, поставени в Манифест, подготвен от мрежата на гражданските организации на хората, живеещи с редки болести в България. частие във виртуалната кръгла маса взеха …

Read More
Сътрудничества и партньорства

ПОКАНА за участие във виртуална кръгла маса, 4 юни 2024 г.,14:00 часа

ПОКАНА за участие във виртуална кръгла маса, 4 юни 2024 г.,14:00 часа

В навечерието на европейските и националните парламентарни избори, ние, мрежата на гражданските организации на хората, живеещи с редки болести в България, имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в едночасова виртуална кръгла маса – дебат по приоритетните политики, поставени в манифест „Действие за Редките“

Read More
Среща за съставяне на План за действие и Манифест

Лидерите на граждански организации, защитаващи правата на хората с редки болести, определиха политическите си искания

Подготовката на Манифест с политически искания на гражданските организации, защитаващи правата на хората с редки болести, и съставяне на План за съвместно действие за мобилизиране на гражданска подкрепа и адресирането им, бяха целта на работната среща на мрежата от организации, проведена на 7 февруари 2024 г. в „Щрак“ (мултифункционално пространство за събития) в гр. София.

Read More
Обучения за укрепване капацитета

Пациентски организации разгледаха Политическите искания на европейската общност на хората с редки болести

Настоящата и предстоящата политическа програма на институциите на Европейския съюз (ЕС) в сектори здравеопазване, наука и социален и приоритетите на европейската общност на хората с редки болести относно нужните политики за подобряване на благосъстоянието им, бяха представени и разгледани от лидерите на организациите на хората с редки болести по време на проведеното в рамките на Инициативата „Действие за редките“ в края на януари 2024 г. четвъртото обучение за укрепване на капацитета на мрежа от граждански правозащитни организации на хора с редки болести.

Read More
Среща за съставяне на План за действие и Манифест

ПОКАНА за участие в работна среща в рамките на инициативата „Действие за Редките“ – 7 февруари (сряда) от 14.00 до 17.00 ч. в „Щрак“Работна среща в рамките на инициативата „Действие за Редките“ –

Сдружение Ретина България, Българската Хънтингтън Асоциация (БХА) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), имат удоволствието да Ви поканят да участвате в полудневна работна среща в рамките на инициативата „Действие за Редките“, която ще се проведе на 7 февруари (сряда) от 14.00 до 17.00 ч. в „Щрак“ (мултифункционално пространство за събития) на адрес ул. Христо Белчев“ №3 (партер), гр. София.

Read More
Обучения за укрепване капацитета

Имат  ли нужда здравните власти в България от гласа на пациентите?

„Настоящата среда за пациентските организации в България; възможностите за подобряването й за благоприятстване на тяхното полезно действие; Правилата за работа на европейските „чадърни“ организации – представляващи пациентите пред Европейските институции и стандартите за работа на техните представителни организации в отделните държави-членки на ЕС“,
бяха темите на третото обучение, провеждано в рамките на Инициативата „Действие за редките“.
Обучението се състоя в средата на януари 2024 г. Основни лектори бяха …

Read More
Обучения за укрепване капацитета

ПОКАНА за участие в четвърто обучение на тема „Настояща и предстояща политическа програма на институциите на ЕС в сектори здравеопазване, наука и социален; политически исканияна европейската общност на хората с редки болести“

ПОКАНА

Сдружение Ретина България, Българската Хънтингтън Асоциация (БХА) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), имат удоволствието да ви поканят да участвате в четвъртото  обучение в рамките на инициативата „Действие за Редките“. Четвъртото обучение (от цикъл от общо 4) ще бъде проведено онлайн чрез видеоконферентна връзка в платформата ZOOM на 25 януари 2024 г. от 18.00 до 19.30 часа и ще бъде насочено към темата „Настояща и предстояща политическа програма на институциите на ЕС в сектори здравеопазване, наука и социален; политически исканияна европейската общност на хората с редки болести“.

Read More
Обучения за укрепване капацитета

ПОКАНА за участие в обучение №3 на тема „ Средата за пациентските организации в България; възможности за подобряването й; практики на европейски чадърни организации на пациенти “

ПОКАНА

Сдружение Ретина България, Българската Хънтингтън Асоциация (БХА) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), имат удоволствието да ви поканят да участвате в третото обучение в рамките на инициативата „Действие за Редките“.

Read More
Обучения за укрепване капацитета

Инициативата „Действие за редките“ цели повишаване на капацитета на пациентските организации на хората с редки болести

Повече от 25 граждански активисти от над 14 организации, работещи в защита правата на хората с редки болести в България, представители на различни общности, се включиха в обучителната програма за изграждане на капацитет на мрежа на пациентски организации, провеждана в рамките на инициативата „Действие за Редките“, осъществявана от Сдружение „Ретина България“, в партньорство с Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Второто обучение от програмата, включваща общо 4 обучения, се проведе в средата на месец декември 2023 г., като темата на втория обучителен модул беше насочена към „Добро управление на гражданските организации в България и възможности за подобряване на средата“.

Read More
Обучения за укрепване капацитета

ПОКАНА за участие в обучение № 2 на тема „Добро управление на гражданските организации България и възможности за подобряване на средата

ПОКАНА

Сдружение Ретина България, Българската Хънтингтън Асоциация (БХА) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), имат удоволствието да ви поканят да участвате във второто обучение в рамките на инициативата „Действие за Редките“.

Read More